سفارش و خرید از  آمازون امریکا
Simhevn Electronic Digital Caliper, LCD | 0 to 6 inch Inch and Millimeter Conversion, Automatic Shutdown Function, Very Suitable for home/jewelry/3D Printing/DIY Measurement, etc

پیش پرداخت
918,000 تومان
قیمت نهایی
1,370,000 تومان
ا تحویل 5 تا 8 هفته
دسته محصول
صنعتی
هزینه حمل و گمرک
ا 903,000 تومن
قیمت به دلار
8.99 دلار