آرشیو : شیمی

آب خالص با درصد بالا آیا وجود دارد؟

آب خالص با درصد بالا آیا وجود دارد؟

آب مایع حیات است. همانطور که می‌دانید آب از 2 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. آیا تا به حال به این ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر سیلیسیم ، اتم چهاردهم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر سیلیسیم ، اتم چهاردهم جدول تناوبی

عنصر سیلیسیم (Silicon) در جدول تناوبی با نماد Si در سمت راست عنصر آلومینیوم و در زیر کربن قرار دارد. سیلیسیم به عنوان دومین عنصر ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر آلومینیوم ،اتم سیزدهم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر آلومینیوم ،اتم سیزدهم جدول تناوبی

عنصر آلومینیوم (Aluminium) یا آلومینوم  در جدول تناوبی اولین عنصر از مجموعه عناصر فلز پس واسطه است. آلومینیوم با عدد اتمی 13 و نماد Al در زیر ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر منیزیم ، اتم دوازدهم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر منیزیم ، اتم دوازدهم جدول تناوبی

عنصر منیزیم (magnesium) دوازدهمین عنصر در جدول تناوبی با نماد Mg دومین اتم از گروه فلزات قلیایی خاکی است که بعد از عنصر سدیم در ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر سدیم ، اتم یازدهم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر سدیم ، اتم یازدهم جدول تناوبی

عنصر سدیم (Natrium) در جدول تناوبی با نماد Na  دومین عنصر از گروه فلزات قلیایی است که در در ابتدای دوره سوم در زیر عنصر ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر نئون اتم دهم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر نئون اتم دهم جدول تناوبی

عنصر نئون (Neon) با عدد اتمی 10 در جدول تناوبی با نماد Ne دومین عنصر از گروه گازهای نجیب است. این عنصر پایین هلیوم و ...

ادامه مطلب
بررسی حالات مختلف ماده؛ چند نوع ماده در جهان وجود دارد؟

بررسی حالات مختلف ماده؛ چند نوع ماده در جهان وجود دارد؟

تمام آن‌چیزی که در جهان هستی مشاهده می‌کنیم، ماده نام دارد. طبق گفته دانشمندان تا به امروز خود ماده می‌تواند به 4 حالت مختلف (فاز) ...

ادامه مطلب
آشنای با عنصر نیتروژن اتم هفتم جدول تناوبی

آشنای با عنصر نیتروژن اتم هفتم جدول تناوبی

عنصر نیتروژن (Nitrogen) در جدول تناوبی با نماد N بعد از عنصر کربن دومین عنصر نافلز با عدد اتمی 7 است. نیتروژن معمولا به صورت ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر کربن ششمین اتم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر کربن ششمین اتم جدول تناوبی

عنصر کربن در جدول تناوبی با نماد C در دوره دوم و پس از اتم بور با عدد اتمی 6 قرار دارد. کربن اولین عنصر نافلز، با ...

ادامه مطلب
آشنایی با عنصر بور پنجمین اتم جدول تناوبی

آشنایی با عنصر بور پنجمین اتم جدول تناوبی

عنصر بور (Boron) در جدول تناوبی با نماد شیمیایی B اولین عنصر از شبه فلزهاست که آرایش الکترونی آن ۱S2 2S2 2P1 است. بور دو ایزوتوپ ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی