آرشیو : فال و طالع بینی

تعبیر فال پیامبران حضرت یحیی

تعبیر فال پیامبران حضرت یحیی

یحیی ای صاحب فال ، برتو بشارت باد كه بزودی اسباب آسایش تو فراهم می گردد و از غم و اندوهی كه داری خلاص می ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت یعقوب

تعبیر فال پیامبران حضرت یعقوب

یعقوب ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد كه ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت هود

تعبیر فال پیامبران حضرت هود

هود ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و كرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد كرد و هرگز نگران مباش ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت نوح

تعبیر فال پیامبران حضرت نوح

نوح ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای كه روح تو را عذاب می دهدو مرتب رنج میبری ولی با استعانت ازذات پروردگار ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت یوشع

تعبیر فال پیامبران حضرت یوشع

یوشع در زندگی در موقعیت و پست حساسی قرار میگیرد . چون با گروهی سرکش و مجرم سر و کار پیدا میکنید که لازم است ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت ادریس

تعبیر فال پیامبران حضرت ادریس

ادریس ای صاحب فال! بدان و آگاه باش که هر مقصودی که داری، بدان خواهی رسید و آن چه که از خدا طلب کنی ، ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت صالح

تعبیر فال پیامبران حضرت صالح

صالح ای صاحب فال! خداوند تو را از غمها برهاند و به مقصود دل رساند و امسال بر تو مبارک خواهد بود. رنجی کشیده ای ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت اسماعیل

تعبیر فال پیامبران حضرت اسماعیل

اسماعیل ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی . ای عزیرم صبح و شام عبادت و طاعت ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت آدم

تعبیر فال پیامبران حضرت آدم

آدم ای صاحب فال ! غم مخور که به غایت مبارک است و همه تو را دوست می دارند . در گذشته بسیار محنت کشیده ...

ادامه مطلب
تعبیر فال پیامبران حضرت ذوالقرنین

تعبیر فال پیامبران حضرت ذوالقرنین

ذوالقرنین شما فردی با همت و اراده هستید اگر از این استعداد استفاده کنید به توفیقات خوبی دست می یابید در زندگی شما سفرهای دور ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی